Καττάμης Αντώνης

Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας

Καττάμης Αντώνης

Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας

Ο Αντώνης Καττάμης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988 με «Άριστα». Ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική στο University of Texas at San Antonio, από το 1990 έως το 1993 και στη συνέχεια στην Παιδιατρική Αιματολογία - Ογκολογία στο Children's Hospital of Philadelphia, University of Pennsylvania έως το 1996.

Με την επιστροφή του από τις Η.Π.Α. εργάσθηκε ως επιμελητής Β’ στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Εκλέχθηκε Λέκτορας Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών το 1998 και διορίσθηκε στην Α ́ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα. Εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας το 2004 και Αναπληρωτής Καθηγητής το 2012.

Από το 2010, ορίστηκε υπεύθυνος της Μονάδας Θαλασσαιμίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής και από τον Σεπτέμβριο 2012 υπεύθυνος και της Μονάδας Αιματολογίας Ογκολογίας της Κλινικής. Η Μονάδα καλύπτει όλους τους Παιδιατρικούς ασθενείς με καλοήθη αιματολογικά προβλήματα και νεοπλάσματα.

Είναι διπλωματούχος των American Board στην Παιδιατρική και Παιδιατρική Αιματολογία - Ογκολογία. Έχει διατελέσει γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας για το διάστημα 2008-1011, γραμματέας του European Society of Paediatric Haematology-Immunology από το 2012 έως το 2013 και μέλος της διεθνούς ομάδας καταγραφής των σοβαρών ουδετεροπενιών (Severe Chronic Neutropenia International Registry).

Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζεται στο μεταβολισμό του σιδήρου, την αντιμετώπιση των αιμοσφαιρινοπαθειών, στις κυτταροπενίες και γενικά στην παιδιατρική αιματολογία - ογκολογία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 65 εργασίες σε διεθνή περιοδικά. 

Κορυφή