Κατάψυξη εμβρύων και ωαρίων

Οι σύγχρονες μέθοδοι μπορούν να διατηρήσουν ζωντανή την ελπίδα για αναπαραγωγή με το τέλος της θεραπείας

Κατάψυξη εμβρύων και ωαρίων

Κατάψυξη εμβρύων και ωαρίων

Kατάψυξη εμβρύων

Η εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης έκανε δυνατή την κατάψυξη γονιμοποιημένων ωαρίων.

Η μέθοδος της κατάψυξης εμβρύων μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον δύο εβδομάδων μέχρι την έναρξη της θεραπείας ή αν δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος ταχύτερης ανάπτυξης του καρκίνου εξαιτίας της χρήσης ορμονών.

Οι γυναίκες μπαίνουν στη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως κάθε άλλη γυναίκα με προβλήματα υπογονιμότητας. Αφού λάβουν ορμόνες κάθε μέρα για δύο περίπου εβδομάδες, πραγματοποιείται η λήψη των ωαρίων τους 12-14 μέρες αργότερα. Τα ωάρια γονιμοποιούνται στο εργαστήριο με το σπέρμα του συντρόφου και τα έμβρυα καταψύχονται, για να τοποθετηθούν στη μήτρα της γυναίκας μετά το τέλος της θεραπείας. Η πιθανότητα επιβίωσης των εμβρύων μετά την κατάψυξη φτάνει το 80%, ενώ η συνολική πιθανότητα εγκυμοσύνης έπειτα από επαναλαμβανόμενες μεταμοσχεύσεις κατεψυγμένων εμβρύων φτάνει το 50%.  

 

Kατάψυξη ωαρίων

Η ασθενής με καρκίνο που επιθυμεί να προχωρήσει στην κατάψυξη ωαρίων πριν την έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να γνωρίζει πως για τη λήψη των ωαρίων απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Στο χρονικό αυτό διάστημα γίνεται η απαραίτητη ορμονική διέγερση και ακολουθεί η ωοληψία (η λήψη ωαρίων). Στη συνέχεια, τα ωάρια καταψύχονται ώστε να γονιμοποιηθούν σε ύστερο χρόνο, όταν η ασθενής θα μπορεί και θα το επιθυμεί.

Στις γυναίκες που το επιθυμούν προσφέρεται η δυνατότητα κατάψυξης ωαρίων σύμφωνα με τη μέθοδο υαλοποίησης, πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας. Με τη μέθοδο αυτή, εμποδίζεται η δημιουργία κρυστάλλων, οι οποίοι καταστρέφουν τα ωάρια. 

Κορυφή