Κατάψυξη ιστών ωοθήκης

Νέες επαναστατικές μέθοδοι υπόσχονται διατήρηση της γονιμότητας μετά τη θεραπεία από τον καρκίνο

Κατάψυξη ιστών ωοθήκης

Κατάψυξη ιστών ωοθήκης

Μία νέα επαναστατική μέθοδος, η αφαίρεση ιστών ωοθήκης λαπαροσκοπικά και η κρυοσυντήρησή τους, στοχεύει στη διατήρηση της γονιμότητας, μέσα από την προληπτική συντήρηση των ανώριμων ωαρίων, στη φυσική τους μορφή, μέσα στον ιστό.

 

Η τεχνική

Ο γυναικολόγος αφαιρεί λαπαροσκοπικά τμήματα ή και ολόκληρη την ωοθήκη. Ο ιστός που αφαιρείται εξετάζεται ιστολογικά αλλά και με άλλες, σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους, όπως η ανοσοϊστοχημεία, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετάστασης του αρχικού όγκου όταν ο ιστός της ωοθήκης θα επαναμεταμοσχευθεί. Για να αποκλειστεί δηλαδή η πιθανότητα ο ιστός να περιέχει καρκινικά κύτταρα.

Στη συνέχεια, ο ιστός καταψύχεται στους -196ο C, κατάσταση στην οποία μπορεί να παραμείνει για πολλά χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για τον καρκίνο και εφόσον η γυναίκα επιθυμεί να τεκνοποιήσει και οι ωοθήκες της (σε περίπτωση που δεν έχουν αφαιρεθεί) δε λειτουργούν, ο ιστός που έχει καταψυχθεί επαναμεταμοσχεύεται με την ίδια μέθοδο που έχει γίνει η αφαίρεση, λαπαροσκοπικά. Ο ιστός που επαναμεταμοσχεύεται παράγει ορμόνες και ωάρια.

 

Πλεονεκτήματα της τεχνικής

Το σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής συνίσταται στο γεγονός ότι μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως μετά τη διάγνωση, στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η άμεση έναρξη της θεραπείας. Οι γυναίκες μπορούν να αρχίσουν τη θεραπεία τους (χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία) την επόμενη κιόλας ημέρα.

 

Η επαναστατική αυτή μέθοδος εφαρμόζεται εδώ και τέσσερα χρόνια σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο απώλειας της γονιμότητάς τους κατά τη θεραπεία για τον καρκίνο και έχει ήδη οδηγήσει με επιτυχία στη γέννηση έξι υγιών παιδιών παγκοσμίως.

Κορυφή