Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα της ημερίδας ΕΛΠΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Πρόγραμμα της ημερίδας ΕΛΠΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

08:30-09:00 Προσέλευση – Εγγραφές

09:00-09:40 Χαιρετισμοί
Καθ. Κρεατσάς Γ., Καθ. Λουτράδης ∆., Καθ. Ζωγράφος Γ., Αν. Καθ. Βλάχος Ν.

09:40-10:00 Εναρκτήρια Ομιλία
Προεδρείο: Κρεατσάς Γ., Ζωγράφος Γ., Βλάχος Ν.
Ισορροπώντας σε ένα τεντωμένο σχοινί
Μακρυγιαννάκης Α.

10:00 – 11:30   1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Προεδρείο: Αθανασιάδης Η., Βενιζέλος Β., ∆αρδούφας Κ.

Πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού
Βούρτση Αθ.

Καρκίνος μαστού σε νέες γυναίκες: μία διαφορετική οντότητα
Φαλιάκου Ελ.

Χημειοθεραπεία και χημειοτοξικότητα
Βασιλακόπουλος Θ.

Επίδραση της ακτινοθεραπείας στην αναπαραγωγή
Τριχάς Μ.

11:30 – 12:00 ∆ιάλειμμα – καφές

12:00 – 13:30   2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Προεδρείο: Καττάμης Α., Βλάχος Ν., Σταυρίδη Φ.

New techniques in cryopreservation and storage of reproductive cells and tissue
Patrizio P.

Φαρμακευτική προφύλαξη πριν τη χημειοθεραπεία: Νέα φάρμακα;
Τρυφωνόπουλος ∆.

Υπογονιμότητα σε ασθενείς με ιστορικό νεοπλασματικών ή αιματολογικών νοσημάτων παιδικής ηλικίας
Κατσιμπάρδη Κ.

Νέες χειρουργικές τεχνικές για διατήρηση αναπαραγωγής στο γυναικολογικό καρκίνο
Χαϊδόπουλος ∆.

13:30 – 14:30   Ελαφρύ γεύμα

14:30 – 16:00   3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Προεδρείο: Μαντζαβίνος Θ., Γαλάνη Ε., Γκούβαλης Σ.

Φυσιολογία της αναπαραγωγής: η έννοια του ωοθηκικού αποθέματος
Κοντόπουλος Γ.

Πρωτόκολλα ωοθηκικής διέγερσης σε γυναίκες με καρκίνο
Βλάχος Ν.

Duplex protocol: Maximize oocyte yield over limited time
De Ziegler D.

Κρυοσυντήρηση και αυτομεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού
Ζερβομανωλακης Ιωάνν.

16:00 – 16:30 ∆ιάλειμμα – καφές

16:30 – 17:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Σκαρλέας Χ., Πουλακάκη Φ., Λινάρδου Ε.
Καρκίνος και σεξουαλικότητα

Ασκητής Θ.

17:00 – 18:00  Ομιλίες και παρουσιάσεις οργανώσεων καρκινοπαθών
Μαστός
Παιδικός καρκίνος

18:30 – 19:00 Συζήτηση με το κοινό
Συμπεράσματα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρία ∆ιατήρησης Αναπαραγωγής (Ε.Ε.∆.Α.)

Μαιάνδρου 23, Αθήνα, τηλ. 2107795760, e-mail: info@hsfp.gr, web site: www.hsfp.gr σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της:
Α ́ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & Β ́ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Αίθουσα ∆ιαλέξεων Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ, Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

  • ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Η Ημερίδα θα μοριοδοτηθεί από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρία (Ε.Μ.Γ.Ε.) με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

  • ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιριών.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα αποσταλούν μετά το πέρας της Ημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή, στο e-mail που θα δηλώσουν οι συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. 

Δείτε σε μορφή .pdf το πρόγραμμα της ημερίδας

Κορυφή