Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση στην πρώτη ημερίδα της εταιρείας

Πρόσκληση στην πρώτη ημερίδα της εταιρείας

Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Διατήρησης Αναπαραγωγής (ΕΕΔΑ) θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην πρώτη ημερίδα της εταιρίας η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Α’ και της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αμφιθέατρο του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Οι νέες εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν ανοίξει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση νέων ασθενών με καρκίνο οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια μετά την αποθεραπεία τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από το εθνικό κέντρο συντονισμού για την αντιμετώπιση του καρκίνου ( national comprehensive cancer network) NCCN περιλαμβάνουν μέτρα για διατήρηση αναπαραγωγής σε όλα τα άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας πριν από κάθε γοναδοτροπινών θεραπεία. 
Ένα από τα ποιο σημαντικά εμπόδια σε αυτό το σκοπό στην χώρα μας αποτελεί όχι τόσο η έλλειψη επιστημονικών τεχνικών και τεχνογνωσίας αλλά η έλλειψη ενημέρωσης, επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα αυτών των ασθενών. 
Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός στόχος δημιουργίας της Ελληνικής Εταιρίας Διατήρησης Αναπαραγωγής στην οποία σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε.

Σας προσκαλώ επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας : hsfp.gr ( helllenic society for fertility preservation).
Η οργανωτική επιτροπή έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρουσιάσει ένα πλήρες και ενημερωτικό πρόγραμμα που απλώνεται σε όλα τα θέματα διατήρησης αναπαραγωγής τόσο από την πλευρά των γυναικολόγων αλλά και των οικολόγων χημειοθεραπευτών και τω χειρουργών μαστού. 
Στα πλαίσια της σύνδεσης της εταιρίας μας με την διεθνή εταιρία διατήρησης αναπαραγωγής ( International Society for Fertility Preservation) έχουμε προσκαλέσει διεθνούς εμβελείας ομιλητές για να παρουσιάσουν την εμπειρία τους πάνω σε θέματα διατήρησης γονιμότητας σε άλλες χώρες.
Ελπίζουμε αυτή η συνάντηση να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγή της αντίληψης που επικρατεί.

Εκ μέρους του ΔΣ της Εταιρίας

Νικόλαος Βλάχος 
Αναπλ. Καθηγητής
Μαιευτικής, Γυναικολογίας
και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
ΕΚΠΑ

Κορυφή